Szabadság-sziget.hu

wwf.hu szabadsag-sziget.hu

english magyar

Sajtófigyelés

Mentsd meg a Szigetet!

 

Akció A5 Környezetvédelmi Hatásvizsgálat készítése az ökológiai célú kotrásra2013-02-11 01:08:20

A teljes projekt megvalósításának feltétele a Környezeti Hatásvizsgálat elvégzése és a környezetvédelmi engedély beszerzése az illetékes Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől. Az adatgyűjtés 2009-ben történt az AMMONITES Környezetvédelmi Bt. által. Az előzetes vizsgálat tanulmánya 2009. május 13-án lett benyújtva a hatósághoz, mely elrendelte a részletes vizsgálatot. A részletes állapotjelentést 2009. október 28-án nyújtottuk be.

Felelős: WWF

A részletes KHV tanulmány az alábbi fejezetekből áll:
•    Bevezetés – háttérinformációk, célok és alternatívák
•    A választott megoldás bemutatása
•    Alapállapot felmérés, a projektterület bemutatása, tendenciák és hatásaik
•    Levegőtisztaság védelme
•    Talaj- és talajvízvédelem, folyószabályozási szempontok
•    Hulladékkezelés
•    Zaj- és rezgésvédelem
•    Táj és élővilág
•    Kulturális örökségvédelem
•    Potenciális veszélyek és havária
•    A mederkotrás várható hatásai
•    Földrengés
•    Összefoglalás


Függelék
•    Térképek, légifotók a beavatkozási területről és a hatásterületről
•    A mellékágban tervezett vízépítési beavatkozások ismertetése és értékelése
•    Levegőtisztaság védelem
•    A kotrás hatása az ivóvíznyerő kutakra
•    A tervezett beavatkozások (kotrás és a kőgát megnyitása) hatásai a Duna főágra
•    Zaj- és rezgés
•    A Natura 2000 területekre tett hatások
•    Madártani értékelés

A tanulmány a teljes projektet felöleli, beleértve a tanösvényt is. Összefoglalva a projekt pozitív hatással lesz a területre minden tekintetben, a mellékág újra kialakuló különleges élővilága emeli a térség ökológiai értékét.

A részletes tanulmány 2009. május 13-án lett benyújtva engedélyezésre a Dél-Dunántúli Környezet- és Természetvédelmi Felügyelőséghez. Az engedélyt a hatóság 2010. május 7-én adta ki.


Ez az akció lezárult.

 

« Vissza a listához