Szabadság-sziget.hu

wwf.hu szabadsag-sziget.hu

english magyar

Sajtófigyelés

Mentsd meg a Szigetet!

 

Akció E2 Természetvédelmi monitoring2013-02-11 01:34:09

A monitoring tevékenység a szigeten a szárazföldi és a mellékágban a vízi élőhelyekre és fajokra terjed ki. a monitoring 2011-ben kezdődött, amikor az erdőátalakítás megtörtént. A vízi élővilág monitoringja érdemben 2013 tavaszán fog megkezdődni, a kotrás befejezése után.

Felelős: DDNPI

A monitoringot az alábbi célokkal végezzük:

Szárazföldi élőhelyek

1. megfigyeljük a trendeket a kezeletlen erdőben, kiemelt figyelemmel az invazív fajok előretörésére. Cönológiai és erdészeti módszereket alkalmazunk.

2. Megfigyeljük a művelt erdőben a felújítás és az invazív irtás hatásait, eredményeit.

3. Egyes magszóró inavízv fa egyedeket vizsgálunk, összehasonlítva a gyűrűzés, a sarjleverés és a vegyszeres kezelés eredményességét.

Eredmények:

A kijelölt kvadrátokban botanikai és erdészeti monitoring módszereket alkalmazunk.
Összesen 9 db 20x20 méteres kvadrátot jelöltünk ki. a felmérés évente 3 alkalommal történik (tavasszal, nyáron és nyár végén-ősszel). A felmérések alkalmával a fajok és a borítottság került feljegyzésre. A kvadrátok közül 4 az erdészeti beavatkozásokkal (tarvágás és erdőfelújítás) érintett területen került kijelölésre, itt a növényzet drasztikus változása várható. 3 kvadrát részben érintett az erdészeti beavatkozásokkal, 2 pedig beavatkozásokkal nem érintett, itt csak a természetes folyamatok hatnak.

Bár hosszú távú következtetést még nem lehet levonni, az már látható, hogy a telepített csemeték drasztikus növekedésnek indultak. Az érintetlen területeken a ruderális gyomok hódítanak, hiszen szokatlan a természetben, hogy folyamatos természetes zavarás lenne. Sajnos az invazív fajok jelenléte állandó, sőt a vizsgálatok alkalmával két új, eddig a szigeten nem regisztrált invazív gyomfaj jelenléte is beigazolódott.

A zoológiai felmérések szerint két új faj jelent meg a szigeten: az eurázsiai hód és a barna kánya.

Vízi ökoszisztémák:

A C3-as és a C4-es akciók (kotrás és kőgát megnyitás) hatásait vizsgálja. Az alapállapot felmérés megtörtént a munkálatok megkezdése előtt.

A monitoringot 5 éven keresztül, 2017 őszéig fogjuk folytatni. Évente két mintavétel fog történni. 2017 után néhány kiválasztott indikátorfajt fogunk vizsgálni.

Módszer: A hazai protokoll szerint.

Várt eredmények: Az áramláskedvelő fajok újra megjelennek a mellékágban. A rehabilitációs munkáknak köszönhetően az erdők nagyobb vonzerőt fognak jelenteni a háborítatlanságot igénylő madárfajok, így a fekete gólya, a barna kánya és a rétisas számára, de számos récefaj megjelenése és költése is várható.

Az alapállapot a KHV-ban rögzített állapot. A késpőbbi eredményeket ezekkel fogjuk összehasonlítani. A monitoring a Natura 2000 jelölő fajok vizsgálatát fogja felölelni.

 

« Vissza a listához